Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Családjog

Családjog: A család jogi védelmének biztosítása érdekében a családi kapcsolatok személyi és ezzel összefüggő legfontosabb vagyoni viszonyokat szabályozó jogterület.

Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a házasság, az élettársi, a bejegyzett élettársi kapcsolat, ezek vagyonjogi kérdései, a rokoni kötelékek, a házassági bontóper, a tartási jogok és kötelezettségek. Az apai, az anyai jogállás, a szülői felügyeleti jog, a gyámság, a gyermek névjoga, védelme, elhelyezése, valamint az örökbefogadási kérdések.

Amely ügyekben segíteni tudok:

családjogi okiratok szerkesztése, képviselet családjogi peres és nemperes eljárásokban:

  •   házassági, élettársi vagyonjogi szerződés, bontóperi kereset, bontóperbeli egyezség készítése
  •   végrendelet, öröklési és halál esetére szóló ajándékozási szerződés
  •   apasági, anyasági perek
  •   házassági bontóperek, házassági vagyonjogi perek
  •   szülői felügyeleti jog megváltoztatása
  •   gyermekelhelyezés, annak megváltoztatása
  •   tartásdíj felemelése, leszállítása
  •   gondnokság alá helyezés
  •   képviselet hagyatéki eljárásban