Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Díjszabás

Az ügyvédi kamara szabályozása szerint konkrét ügyvédi díjszabásokról szóló tájékoztatás az iroda honlapján nem tehető közzé. Az ügyvéd megbízási díja szabad megállapodás tárgya, amelynek mértékét az ügyvédi megbízási szerződést kötő felek minden esetben előre, egyedileg megtárgyalva, együttesen határozzák meg és annak összegét szerződésben rögzítik.
A megbízási díj általában a jogügylet tárgyának értékétől, az ügy bonyolultságától, az ügy megoldására fordítandó időigénytől függ, szem előtt tartva az ügyvéd által vállalt felelősséget is.
Az Ügyvédi Iroda jogi szolgáltatását a megbízás jellegétől függően fix összegű, átalány-, vagy óradíj, illetve – egyes ügytípusok esetén – sikerdíj ellenében nyújtja.
A megbízás tárgyát képező ügyben előre láthatóan felmerülő költségek és kiadások összegéről Megbízót előre tájékoztatom, majd a teljesítés után pontosan elszámolunk azokkal.