Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Energetikai jog

Szerződés, szerződésszegés, szabálytalan vételezés, áramlopás, gázlopás, kötbér, leolvasás, mérés, elszámolás, panaszkezelés továbbá magánvezeték és annak üzemeltetése – ilyen problémái vannak?

Húsz év energetikai, tizenkét év energetikai jogi gyakorlattal nekem pontosan ez a fő szakterületem...

Az energetikai jog gyakorlatilag mindenki érint, még akkor is, ha nem tud róla... Hiszen alig van olyan háztartás, amelyben nem használnak elektromos áramot, továbbá a vezetékes gáz is nagyon sok lakásban rendelkezésre áll.

A villamos energia és a földgáz szolgáltatás nem olcsó, még akkor sem, ha a kormányzat a díjszabások csökkentésére törekszik.

A vételezés során előfordulhatnak olyan esetek, amikor a felhasználó jogvitába bonyolódik valamely szolgáltatójával. Ekkor bizony a lakossági vagy akár a kisebb-nagyobb ipari-kereskedelmi fogyasztó egyedül, vagy legalábbis aránytalanul gyengébb szakmai felkészültséggel áll szemben a magyarországi viszonylatok között óriáscégnek számító, általában multinacionális energetikai szolgáltatóval, amelynek magasan képzett műszaki, gazdasági és jogi apparátusával szembeni fellépés eleve nem kecsegtet túl nagy reményekkel.

Az energetikai jog nyelvezete nem egyszerű, s e mellett ismerni kell a villamosenergia- és gázszolgáltatás műszaki és elszámolási oldalát is. Ezek hiányában egy jogvita lefolytatása reménytelen vállalkozás.

Az energiaszolgáltatási szerződéseket a felek azért kötik, hogy az abban foglaltakat kölcsönösen be is tartsák. Előfordul azonban, hogy a szerződés valamely pontja sérül. Ilyenkor a szerződésszegő fél helytállással tartozik, amely valamilyen jogcímen tipikusan a szolgáltató javára történő – általában nem kis mértékű – pénzösszeg fizetését jelenti.

A sajtóban olvashatjuk, hogy évente több tízezer olyan eset adódik, amikor a szolgáltatók áramlopás illetve gázlopás megállapításával kötbért, szabálytalan vételezés díját, más elszámolási vitákban helyesbítő számlán energiadíjat, rendszerhasználati díjat, hálózatfejlesztési hozzájárulást vagy egyéb követelést terhelnek ki egyes fogyasztóikra.

A szerződés megszegése miatt alkalmazott általános joghátrány a kötbér. A kötbér fizetéssel terhelt fél – tipikusan – a fogyasztó, vagy más néven felhasználó/rendszerhasználó. Előre bocsátom: én is azt vallom, hogy a „büntetést” általában meg kell fizetni. De nem mindig! Vannak olyan esetek, amikor a műszaki állapot rögzítése, annak körülményei, a tényállás, vagy az eljárás valamely más része nem felel meg a jogi szabályozásnak, illetve egyéb jogi tények miatt a követelést nem kell megfizetni. Az is előfordul, hogy a felhasználóval szemben olyan elvárást támaszt a szolgáltatója, amelyért a jogszabályok szerint egyáltalán nem, nem úgy, vagy nem olyan mértékben kell helytállnia. Ilyen esetben mindenképpen megéri „felvenni a kesztyűt”, hiszen ezek az összegek több százezer, illetve több (tíz)millió forintra rúgnak. Ha töröltetni nem, csak mérsékelni sikerül a fizetendő összeget, a csökkentés is öt-, hat-, hét, illetve nyolcszámjegyű lehet – továbbá az sem mindegy, hogy egyszerre egy összegben, vagy több éven át kamatmentes részletekben kell fizetni...

Kevesen tudják, ezért ritkán élnek azzal, hogy nemcsak a fogyasztó, hanem – bizonyos esetekben – az energiaszolgáltató is köteles kötbér, illetve kártérítés fizetésére, amelyet a fogyasztó javára kell teljesítenie...

Keressen, amennyiben hasonló, vagy itt nem említett energetikai jellegű jogi problémával áll szemben! Peren kívüli – szolgáltatói és hatósági – ügyintézést, illetve peres képviseletet is vállalok.