Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet

polgári peres, nemperes és büntető eljárásban.


Jognyilatkozat

A honlap megtekintésével Tisztelt Olvasó elfogadja az alábbi feltételeket:
A Dr. Szücs István Ügyvédi Iroda honlapjának helyet biztosító tárhely-szolgáltató szervere automatikusan tárolja a honlap látogatóinak IP-címét és a látogatás időpontját.
Az Ügyvédi Iroda ezen adatokat kizárólag a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, a honlap látogatásának elemzésére, és az esetleges honlap elleni számítógépes támadás felderítésére használja fel.

A honlap egésze illetve annak részei – ide értve különösen a honlap tartalmát, megjelenését, a képeket, a közzétett szövegeket, stb. – harmadik személy szerzői jogának feltüntetése kivételével – a Dr. Szücs István Ügyvédi Iroda szellemi alkotása, amely jogi védelem alatt áll.
A honlap, vagy a honlap bármely tartalmának felhasználása és többszörözése csak az Ügyvédi Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges. A honlapon közzétett szövegek idézéséhez az Ügyvédi Iroda hozzájárul, feltéve, hogy az idézés során a szöveg forrását feltüntetik. Az idézés további feltétele, hogy az idézés illetve a felhasználás nem haszonszerzés céljára irányul.

A honlapon közzétett írások, egyéb szövegek és adatok a T. Olvasók tájékoztatását szolgálják, amelyek semmiképpen sem minősíthetők szerződési ajánlatnak, jogi tanácsadásnak vagy bármely más, a Dr. Szücs István Ügyvédi Irodát bármire is kötelező jogi aktusnak.
Az Ügyvédi Iroda törekszik a közzétett írások és egyéb szövegek naprakész állapotának fenntartására, ezek abszolút pontosságát azonban nem tudja garantálni. Ezért az Ügyvédi Iroda a naprakészség hiánya, avulás, pontatlanság, adateltérés vagy adathiba miatt beálló esetleges károkért felelősséget nem vállal.